Hjem > Eiendommer > Prosjekter > Olav Brunborgsvei 4-6, 1396 BILLINGSTAD

Olav Brunborgsvei 4-6 – næringsbygg under regulering til bolig og næring

Olav Brunborgsvei 4-6 er en næringseiendom med sentral beliggenhet på Billingstad

Eiendommen er oppført i 1991 og består av 2 separate bygg med fire etasjer, samt parkering i kjelleren. Det er samlet 330 p-plasser på eiendommen hvor 199 er under tak. Det er direkte adgang til heis og lokalene fra garasjeplan.

 

Prosjektbeskrivelse – Olav Brunborgsvei – Billingstad

Området Olav Brunborgsvei 2 – 6 og resterende naboer mot Billingstadsletta områdereguleres til både bolig og næring og knytter seg opp til og avslutter utviklingen som er startet på Vestre Billingstad. Feltet utgjør ca. 35 dekar, hvorav Olav Brunborgs vei 2 – 6 utgjør 19,5 dekar. Området avgrenses av Neselva i sørvest og Billingstadsletta i øst og mot Bergerveien i vest.

Deler av eller hele det eksisterende næringsbygg søkes gjenbrukt og det legges opp til varierte boliger som passer inn i landskapet. Det er et ønske å skille området i karakter, struktur og boligmiks. Vi planlegger blandet formål, næring mot Billingstadsletta og boliger mot syd og vest i litt mer parklignende omgivelser. Boligsammensetningen er tenkt terrassert, i eksisterende bebyggelse og nye punkthus.

Dagens tilkomst til Olav Brunborgs vei er langs Neselva, og den ønskes lagt om nærmere rundkjøringen på Billingstadsletta for å fristille området ned mot elvedraget. Samlet reguleres det ca 30 000 kvm.

Våre planer for området er en bebyggelse som er nær naturen hvor man knytter bånd til området.

Mer om eiendommen slik den er i dag

Eiendommen ligger i et etablert nærings- og boligområde på Billingstad. Den er nær både Asker og Sandvika sentrum. Gangavstand til lokaltoget fra Billingstad stasjon.

Fakta

Adresse: Olav Brunborgsvei 4-6, 1396 BILLINGSTAD

Fasiliteter

Vaktmestertjenester

Parkeringsmuligheter

Renhold

Heis

Balansert ventilasjon

Egen kantine

Treningsstudio i kjeller

Nær Billingstad togstasjon

Status

  1. Under utvikling/regulering
  2. Prosjektstart
  3. Ferdigstillelse
  4. Salgsstart/utleie!

Bildegalleri

Kontakt meg om denne eiendommen

Jo Haaken Rønning

Eiendomsutvikler

Telefon: +47 988 13 688
Send e-post