Våre eiendommer

Gøteborggata 38, 0566 OSLO
Stockholmgata 23, 0566 OSLO
Trondheimsveien 9A-C, 0561 OSLO
Trondheimsveien 15B–C, 0560 OSLO
Trondheimsveien 21, 0560 OSLO
Strømsveien 80 A–C, 0661 OSLO
Danmarksgate 2, 0658 OSLO
Danmarks gate 4, 0658 OSLO
Oppegårdgata 4, 0196 OSLO
Harald Hårfagres gate 12, 0363 OSLO