1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Garanti ved leieforhold
  5. Leiebolig garanti

Leiebolig garanti

Vi kan i noen tilfeller tilby leietakere å tegne en leiegaranti for bolig.

Leiegarantien for bolig erstatter da et depositum og dekker utleiers krav på samme måte.

Om du tegner en leieboliggaranti dekker den da et avtalt beløp (4-6 måneder) og leietaker betaler en garantikostnad av denne prisen i et engangsbeløp til oss. Garantikostnaden (garantipremien) betales før kontraktsinngåelse og beløpet refunderes ikke ved leieavtalens opphør. Garantisten vil kreve regress av leietaker ved leietakers erstatningsbetingede mislighold. Garantien varer i 3 år, og hvis du forlenger en kontrakt med oss utover 3 år, så må du kjøpe ny leieboliggaranti.

Det tas forbehold om prisendringer fra garantistiller.

Ta kontakt med forvalter i SKB Eiendom AS for å finne ut om du tilfredsstiller vilkårene for å kjøpe garanti.

Hvordan kan vi hjelpe?