1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Garanti ved leieforhold
  5. Leiebolig garanti

Leiebolig garanti

Vi kan i noen tilfeller tilby leietakere å tegne en leiegaranti for bolig.

Leiegarantien for bolig erstatter da et depositum og dekker utleiers krav på samme måte. Sôderberg & Partners betaler dine (leietagers) forpliktelser dersom du ikke skulle være i stand til dette, men de vil i ettertid kreve beløpet tilbakebetalt av deg som leietaker.

Om du tegner en leieboliggaranti dekker den 4 måneders husleie og du betaler 12% av denne prisen i et engangsbeløp til oss. Garantipremien betales før kontraktsinngåelse og beløpet refunderes ikke ved leieavtalens opphør. Garantisten vil kreve regress av leietaker ved leietakers erstatningsbetingede mislighold. Garantien varer i 3 år, og hvis du forlenger en kontrakt med oss utover 3 år, så må du kjøpe ny leieboliggaranti.

Det tas forbehold om prisendringer fra garantistiller.

Ta kontakt med forvalter i SKB Eiendom AS for å finne ut om du tilfredsstiller vilkårene for å kjøpe garanti.

Hvordan kan vi hjelpe?