1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leieforhold bolig
  5. Avslutte leieforholdet

Avslutte leieforholdet

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss ber vi om en skriftlig oppsigelse.

Vi gjør oppmerksom på at når du har signert vår leiekontrakt binder du deg til å boi en fastsatt bindingstid før du kan si opp, samt at vi har tre (3) måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestiden gjelder for hele kalendermåneder.

Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring mot slutten av leieforholdet.

Er alt i orden når leiligheten blir overlevert vil depositumet ditt frigis. Dette kan ta noen virkedager.

Husk å si opp strømabonnementet ditt hos din strømleverandør.

Si opp eventuelle avtaler med bredbånd/internett som følger leiligheten/adressen.

Meld adresseendring; dette kan også gjøres hos Posten

PS:

Henviser til at vi har en bindtidstid i kontraktene når du leier hos oss, og at vi etter denne bindingstiden har tre (3) måneders skriftlig oppsigelse. Det vil si at du binder deg i en fastsatt tidsperiode. Skulle det oppstå en uventet situasjon som gjør dette vanskelig ta kontakt med forvalter i god tid for å forklare situasjonen. Vi ønsker at du tar kontakt tidlig i en vanskelig situasjon og at situasjonen diskuteres mellom deg og forvalteren.

Hvordan kan vi hjelpe?