1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leieforhold bolig
  5. Vedlikehold, leietakers ansvar

Vedlikehold, leietakers ansvar

Les kontrakten og da spesielt § 5 om leiers vedlikeholdsplikt, og § 6 om leiers plikter.

Utdrag fra vår kontrakt:

«Leier forestår det sedvanemessige indre vedlikeholdet. Til dette hører vedlikehold og fornying av maling, tapet og gulvbelegg på og innenfor de vegger som omgir boligen. Det samme gjelder innvendige dører samt dør ut til fellesareal og den innvendige del av balkong, terrasse og veranda. Leier skal også vedlikeholde og om nødvendig skifte ut låser/nøkkelkort med nøkler/kort, sikringer, ruter, kraner, brytere, kontakter og lignende forbruksmateriell. Leier skal vedlikeholde alle installasjoner, utstyr og gjenstander som boligen er forsynt med. »

Hva sier Husleieloven om vedlikehold?  Les her: Husleieloven-vedlikehold.

Hvordan kan vi hjelpe?