1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leieforhold bolig
  5. Utflytting av leilighet

Utflytting av leilighet

Ved utflytting av en leilighet må du sjekke med oss eller din forvalter at vi vet i god tid at du flytter ut.

Vi krever en skriftlig oppsigelse, og vi har tre måneders oppsigelsestid.

Når du sier opp vil du motta et brev fra oss hvor vi ber deg kontakte oss og avtale overtakelse.

Ved naturlig opphør av kontrakt, hvor du ikke forlenger, må du også avtale en overtakelse med oss.

Når du flytter ut skal alle din private eiendeler være fjernet. Du skal ikke sette møbler eller store mengder med søppel igjen i fellesarealer eller ved søppelkassene. Da kan dette blir transportert bort på din regning i ettertid.

Leiligheten skal være vasket, ren og klar for nye leietakere når du leverer nøklene, med mindre annet et skriftlig avtalt.

Leiligheten skal ved utflytting ha samme standard som da leieforholdet startet. Dersom leiligheten er forringet på grunn av hærverk eller annet, vil depositum trekkes for å sette leiligheten i stand.

Ved overtakelsen skal alle nøklene leveres til en representant hos oss. Når leilighetens tilstand er notert av vår representant og godtatt vil du får igjen ditt depositum, så sant du ikke skylder oss husleie. Alt dette vil bli sett på ved utflyttingsprosessen.

En utflyttingsrapport vil bli signert av begge representanter i hybel.no

Hvordan kan vi hjelpe?