1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leiekontrakt bolig
  5. Fornye leiekontrakt

Fornye leiekontrakt

Rundt tre måneder før kontrakten opphører vil du motta et brev eller en henvendelse fra oss om dette.

Vi vil da be om en førbefaring.

Rett etter førbefaringen vil du som leietaker motta et brev fra oss om et tilbud til fornyelse, eller et brev som sier at du ikke får fornye og at kontrakten opphører. Informer om at generelt vil det bli tilbudt en ny kontrakt hvor vi justerer leieprisen etter konsumprisindeksen. Det vil bli satt en svar frist på tilbudet. Om leietaker ikke svarer innen fristen og kontrakten ikke signeres i tide, kan tilbudet frafalle.

Vi opererer med standard leiekontrakt og kontraktens løpetid er på tre (3) år. Det er ikke bindingstid ved fornyelse av leieforhold hos oss. Du har da tre (3) måneders oppsigelsestid.

Hvordan kan vi hjelpe?