1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leiekontrakt bolig
  5. Innboforsikring

Innboforsikring

Leietaker plikter selv å tegne hjemforsikring som på vanlig måte dekker innbrudd, brann, vannskade mv.

Vi anbefaler innboforsikring som også dekker skadedyr. 

Utleier kan kreve at leier fremlegger forsikringsbevis med vilkår.

Informere om at utleier har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved innbrudd, brann, vannskade mv., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier.

Hvordan kan vi hjelpe?