1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leiekontrakt bolig
  5. Signering av kontrakten

Signering av kontrakten

Leietaker har selv ansvaret for å sette seg inn i leiekontrakten på/under kontraktsmøtet (når kontrakten signeres). Er noe uklart er vi selvfølgelig behjelpelige med å svare på spørsmål.

Vi benytter en standard leiekontrakt fra Huseiernes Landsforbund.

Vi tilbyr digital signering av kontrakten. Det ligger da et ansvar på leietaker om å lese gjennom kontrakten i sin helhet før signering. Leietakeren må selv laste ned signert kontrakt og ta vare på denne.

Leietaker har ansvaret for å sette seg inn i husordensreglene. Vi er opptatt av at det skal være godt bomiljø i våre bygårder, og det er derfor viktig at disse blir fulgt under leieforholdet. Husordensreglene finner du bakerst i kontrakten du har signert.

Husk at du er bundet til å leie leiligheten i tolv (12) måneder hos oss, og deretter har tre (3) måneders oppsigelse. Det vil si at du binder deg i 15 måneder. Skulle det oppstå en uventet situasjon som gjør dette vanskelig, så ta kontakt med forvalter i god tid for å forklare situasjonen. Vi ønsker at du tar kontakt tidlig i en vanskelig situasjon og at situasjonen diskuteres mellom deg og forvalteren.

Hvordan kan vi hjelpe?