1. Hjem
  2. Dokumenter
  3. FAQ bolig
  4. Leiekontrakt bolig
  5. Signering av kontrakten

Signering av kontrakten

Fra den 15.09.2022 signerer vi boligkontraktene våre i hybel.no. Vi tilbyr digital signering av kontrakten.

Leietaker har selv ansvaret for å sette seg inn i leiekontrakten når kontrakten signeres. Er noe uklart er vi selvfølgelig behjelpelige med å svare på spørsmål.

Det ligger et ansvar på leietaker om å lese gjennom kontrakten i sin helhet før signering. Leietaker har selv ansvaret for å sette seg inn i husordensreglene. Vi er opptatt av at det skal være godt bomiljø i våre bygårder, og det er derfor viktig at disse blir fulgt under leieforholdet. Husordensreglene finner du bakerst i kontrakten du har signert.

Henviser til at vi har en bindtidstid i kontraktene når du leier hos oss, og at vi etter denne bindingstiden har tre (3) måneders skriftlig oppsigelse. Det vil si at du binder deg i en fastsatt tidsperiode.

Skulle det oppstå en uventet situasjon som gjør dette vanskelig ta kontakt med forvalter i god tid for å forklare situasjonen. Vi ønsker at du tar kontakt tidlig i en vanskelig situasjon og at situasjonen diskuteres mellom deg og forvalteren.

Hvordan kan vi hjelpe?