Om oss

SKB Eiendom AS er et eiendomsselskap i kontinuerlig vekst og utvikling. Som eiere av en rekke nærings og bolig eiendommer er vårt fokus profesjonell utleie, forvaltning, og utvikling av vår eiendomsmasse, samt kjøp og salg av eiendom. Våre eiendommer er plassert i Oslo, Bergen, Sarpsborg, Asker, Lillestrøm, og Moss. SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

Etablering

Eiendomsvirksomheten ble etablert av Kaare Berg i 1967.

Målsetting

SKB Eiendom AS sin målsetting er å forvalte og utvikle bolig og nærings eiendommene i porteføljen med god lønnsomhet, høy kvalitet, og langsiktighet. Dette for å bygge verdier til videre vekst, og for å kunne tilføre Stiftelsen Kaare Berg midler til utdeling til samfunnsnyttige formål.

Skb Eiendom Gruppebilde